Brýle mi nesluší, aneb asi o mně nevíte/I don’t look good in glasses

Jediné brýle, které nosím bez řečí, jsou ty lyžařské… Ne, to si dělám srandu. Sluneční se mi na mě ve výjimečných případech opravdu líbí. Jen většinou nejde o vůbec levný model a jeho nalezení předchází x hodin marného chození po obchodech. Dřív jsem je za pár měsíců navíc stačila rozsednout nebo jinak zničit. Aspoň to už se zlepšilo! Po těchto zkušenostech ale těžko můžu chtít nosit brýle dioptrické. Tím spíš, když mi vůbec nesluší. Co říkáte?

Možná se divíte, že je potřebuju. S brýlemi na nose jste mě totiž nejspíš nikdy neviděli. Mám je jen pro krajní případy na večer na doma. Ani se s nimi skoro nefotím, nedělám videa, prostě se v nich necítím.

Pouzdro a pinzetka v akci

Tohle jsou spíš výjimečné fotky. Vznikly pro účely knihy jednoho skvělého umělce – dobrého fotografa a spisovatele před pár měsíci.

Jinak už od 15 let nedám dopustit na kontaktní čočky. Vyhovují mi, protože s nimi můžu sportovat, dělat modeling, nosit fashion sluneční brýle za méně než 10 tisíc atd. 🙂 Nikdy se nezamlží a nerozbijí se vám minimálně 5x ročně.

Retro brýle 🙂

Hodně dlouho mi trvalo, než jsem našla kompromis. U veškeré kosmetiky a zdravotnických pomůcek se totiž pídím po co nejvyšší kvalitě za rozumnou cenu. Nejdřív mi rodiče kupovali čočky přímo u mojí oční lékařky a roztok v malé lékárně na sídlišti. Měli tam vždy všechno, a když ne, tak to ochotně objednali. Občas k nim ještě zavítám, když tam mám cestu. Ráda podporuji tyhle malé prodejce, jsou milí, už přesně ví, co vám zabírá na které potíže a svou práci dělají s opravdovým nadšením. Každopádně po přestěhování do Prahy jsem dlouho hledala kontaktní čočky a roztok, který mi bude vyhovovat. Ideálně, abych si všechno dohromady mohla koupit v jednom obchodě, nejlépe občas i s pinzetkou a pouzdrem. Hodně cestuji, takže se mi hodí také praktická a elegantní krabička na cesty vhodná třeba i do letadla.

Více či méně úspěšně jsem vyzkoušela několik e-shopů a objela jsem půlku Prahy, ale vyplatilo se to. Zjistila jsem díky tomu třeba to, že ve větších optikách a prodejnách nabízejí stejné čočky jako na internetu, jen v odlišně vypadajícím obalu a pod jiným názvem. Na první pohled ale člověk tohle nepozná, a tak se může stát, že jen platí za odlišný design nebo název stovky korun navíc. Nakonec jsem našla Alensa.cz, kde mají všechno, co jsem potřebovala. Velká výhodnější balení roztoků, menší lahvičky na cestování, luxusní krabičky skoro jako od Diora, ale za normální ceny, a také příjemné čočky i pro “slepce” s 5+ dioptriemi.

A co vy? Nosíte čočky nebo brýle? Možná patříte k těm šťastným, co nic takového nepotřebují?

Velký roztok a stříbrná krabička ideální na cesty

The only glasses I like to wear are the ski googles. No, I am joking, sometimes I look good in Dior and these luxury sunglasses but the prices drive me crazy. It also takes a lot of time to find suitable glasses and for a awkward girl like me, it’s also not easy to take care of them, not to sit on them break them while being in a hurry. 🙂

You may be wondering if I need them. You have probably never seen me with glasses on your nose. I wear them very rarely, at home in the evening. I don’t have glasses on my photos and videos because basically I don’t feel comfortable with something on my nose.

These photos are an exception captured by one amazing artists – great photographer and excellent writer some months ago.

Otherwise, I prefer contact lenses for more than 12 years. I can do anything with them – exercise, being a model, travel and wear fashionable sunglasses for les than 500 euros etc. They will never mist up and won’t break at least 5 times a year.

small travel package and the big one

It took me a long time to find a compromise. When it comes to cosmetics and medicine, I always try to find the best for a reasonable price. Firstly, my parents used to by me contact lenses at my eye doctor and the liquid in a small pharmacy close to our house. Sometimes I still go there when I travel in my home town. I like supporting these small sellers. They are nice and they always know what will help you because they work with enthusiasm. Anyway, after moving to Prague, I was Looking for suitable contact lenses and a liquid. Ideally to get everything together in one store. Sometimes also with a case and tweezer. I travel a lot, so I also need practical and elegant box for on board luggage in a plane.

I have tried several e-shops throughout Prague but it worth it. As a result, I have found that, in larger optics and stores, they sometimes offer the same lenses as you can buy on the internet, just in a different looking case and with a different name. At first glance, however, one doesn’t recognize this, and so it may happen that you only pay for a design or another name dozens euros more. Finally, I found Alensa.cz, where they have everything I needed. Big advantageous packaging of solutions, smaller bottles for travel, luxurious boxes almost like Dior, but at normal prices, as well as nice lenses for „blind“ with 5+ diopters.

How about you? Do you wear glasses or contact lenses? Or are you the lucky one who doesn’t have to wear anything?