Kuba plná stylových aut, kávy a drinků/Cuba full of stylish cars, coffee, drinks…

Minulý rok touhle dobou jsem byla v Dubaji, letos jsem navštívila Kubu odlišnou snad ve všech ohledech. V dubajských nákupních centrech mají všechno, tady nemají nic. A když říkám nic, myslím nic, až na doutníky, kafe, rum a ručně dělané lokální produkty.

Stará Havana

Oblečení a kosmetika

V Havaně je jedno Mango a parfumerie vedle nejdražších hotelů pro turisty. Narazili jsme tam i na krásnou prodejnu přírodních vůní. Malé balení parfému Elegant Cuban jsme si odnesly, jsem moc zvědavá, jaký bude – je z něj jemně cítit kokos a tabák Cigar plant. Minuly jsme také obchod Carpisa a ještě jednu obuv. Není to nijak levné ani pro nás. Pro místní jsou ale ceny tak vysoké, že prodejnám říkají “Muzeum” – drsné.
Ve Varaderu také pár obchodů najdete, ale všechny jsou pro “turistas”. Prodává se tu plážová móda i opalovací krémy. Kupovat se ale určitě nevyplatí. Naopak, přijdou vás dost draho, běžné 200 ml balení klidně v přepočtu na 500 Kč. V tom jejich obchodě mají akorát smradlavé mýdlo, v dalším pár velkých balení zeleninových konzerv, Pringles, Fitness sušenek nebo kyblíků zmrzlin…Naopak tu doporučuji nakupovat místní výrobky – trendy háčkované a slaměné kabelky a batohy, pletené náramky i jiné doplňky.

Karibské pláže

Varadero vs. Havana
Jinak Varadero rozhodně není typické kubánské město. Spíš bych ho popsala jako takový lunapark pro turisty s taxíky ze 60. let, hotelovými komplexy, drinky z rumu a plážemi s nejbělejším pískem.
Havana je naproti tomu město s pětisetletou historií, které má dvě tváře. Tu hezkou pro turisty a nepřikrášlenou pro místní. Luxusní hotely kontrastují s rozpadajícími se domy, kde na pár metrech žijí desítky lidí ve špíně a smradu. Najdete tu pěkné bary s dobrým Mojitem a kávou i výhledem na celé město. Kavárny a bary pro Kubánce bych moc nedoporučovala. 🙂
Dřív tu bývala spousta obchodů i kasin, ale pár desítek let už je tu nenajdete, změnily se na hotely nebo se prostě rozpadly. Na druhou stranu se zase nemusíte bát o svoje bezpečí.

Hotelový komplex Varadero
Káva, rum, doutníky a přírodní voňavky

Kde nakupovat? V prodejně doutníků, rumu a kávy na 1 ze 4 hlavních náměstí Staré Havany a v kouzelné přírodní parfumerii poblíž. Můžete si vybrat skleněnou nebo porcelánovou lahvičku různých velikostí, do které vám nalijí vonné essence podle vašeho přání. Nás nejvíc zaujal parfém Elegent Cuban s tóny kokosu a tabáku.

Káva a kartička na nefunkční internet

Kubánské rumy Havana Club a Legendario určitě znáte, láhev 0,7 tu koupíte zhruba od 150 do 300 Kč podle kvality a typu. Jen pozor, že k nám byste neměli vozit víc jak litr, kvůli proclení. Další lahev můžete koupit na letišti, kde jsou navíc ceny nejnižší. Vyplatí se tam být dostatečně dopředu, duty free shop si otvírá nebo spíš zavírá, jak chce. Z káv se vyplatí místní značka Cubita. Všude mají obrovská balení, výjimkou je opět letiště, kde koupíte i menší, ale pouze namleté.

Mojito s půllitrem rumu 🙂

Kde se najíst a napít? V baru na střeše jednoho z hotelů Staré Havany a v restauraci, která je díky umístění v neopravené čtvrti mezi oběma částmi cenově dostupná, přestože nabízí na kubánské poměry výborné jídlo.
Co nevynechat? Zátoku sviní, La Place de la Revolución, oblíbené podniky Ernesta Hemingwaye, 4 hlavní náměstí Staré Havany… Jedním ze zmiňovaných podniků je bar na střeše hotelu, asi nejkrásnější místo na koktejly v celém městě.

Veterány

Projížďku autem ze 60. let, nejlépe bez střechy a ve vašich oblíbených barvách. Těchto aut uvidíte po celém ostrovem tisíce. Kuba je muzeem spousty věcí, pro auta to platí obzvlášť. Cestou z Varadera do Havany se vyplatí zastavit na vyhlídce u Matanzas. Nezapomeňte ani na méně známá místa jako údolí Vinales asi 2, 5 hodiny západně od Havany nebo Trinidad a Tobago.

Nejhezčí auto 🙂

Kde se vyfotit? Určitě u některého ze stylových veteránů, pak s domy hrajícími všemi barvami, karibskou pláží nebo s výhledem na celé město či krásné moře. Pozor na východ a západ slunce, rozednívá se později než u nás v létě a stmívá se dřív.

Kolik za to?
Letenku a all inclusive stravování na 8 dní seženete od 30 tisíc Kč. My jsme letěly radši s cestovkou, konkrétně s Fischerem. Pokud jste ale šikovnější, můžete se do Varadera nebo Havany dostat za 10 tisíc a ubytovat levněji u místních. Z Evropy se létá výhradně do těchto 2 měst z Zurichu, Paříže nebo Frankfurtu. Výlet stylovým autem s místními vám ale dá víc než ten autobusem s českým průvodcem a stojí o třetinu míň. Pokud tedy aspoň trochu ovládáte angličtinu, určitě doporučuji tenhle typ tours.

All unclusive vlastně není potřeba, protože Kubánci moc vařit neumí. Udělají vám akorát dobré kafe a celkově jsou na Kubě nejlepší snídaně a nešizené drinky. Kompletní obědové menu vás vyjde v havanské restauraci na zhruba 500 Kč. A to i s Mojitem, dezertem a kávou. 🙂 Národním jídlem je rýže s fazolemi nebo jinou zeleninou, takže ta chutná z celého menu nejlíp. 🙂

Capitol

Co si nezapomenout s sebou? Opalovací krémy, menstruační potřeby od kalíšku přes tampony. Nic z toho není na Kubě k sehnání. A pak také opalovací krémy, sluníčko je silné a kosmetické přípravky málo účinné a drahé. Naopak mobil můžete klidně nechat doma, stačí foťák, internet stejně pořádně nefunguje, i když stojí snad nejvíc na světě. 🙂

The best view

This time last year I was in Dubai. Now, I went to Cuba, which is different in almost everything. In Dubai, you can buy anything in shopping centers. In Cuba, there is nothing. And if I say nothing, I really mean nothing. Except rum, coffee, cigars and handmade local products.

Varadero beach

Clothing and cosmetics

There is one Mango store and perfume shop in Havana. Both are of course placed next to hotels for wealthy tourists. However, we also came across amazing organic perfume shop. We took small package of Elegant Cuban perfume. I really look forward trying it and I am curious about that, so stay tuned. You can feel coconut and cigar plant for that. We have also seen Carpisa and another shoes and bags store. It’s not very cheap for us but It’s extremely expensive for locals, so they call them “Museums” – hard to believe.

Handmade bracelets

Havana vs. Varadero
In Varadero, there are also some shops but only for tourists. You can buy beachwear or suncreams there but it’s definitely not worth it. 200 ml costs CZK 500 or more. In the locals shop, there are nothing but smelly soaps or big buckets of ice cream, cans of vegetables, Pringles, Fitness… 🙂
On the other hand, I would recommend local handmade products. Straw bags and backpacks or knitted bracelets are very nice.
How would I describe Varadero? Not as a typical Cuban town but as a lunapark for tourists with taxis from sweet sixties, beach resorts and beaches with the whitest sand.

Havana, on the other hand, is a city with five hundred years of history that has two faces. Nice for tourists and real for locals. Luxury hotels contrast with old ruined houses, where dozens of people live in dirt and stink on a few meters. You will find nice bars with good Mojito and coffee and views of the city there. Cafes and bars for Cubans wouldn´t be much recommended. 🙂

Czech accessories in Cuba 🙂

There used to be plenty of shops and casinos but you won’t find them here for a few decades, they have changed into hotels or just crumbled. On the other hand, you don’t have to worry about your safety again.

Coffee, rum, cigars and natural perfumes

Where to shop? In a cigar, rum and coffee shop on 1 of the 4 main squares of Old Havana and in a magical organic perfumery. You can choose a glass or porcelain bottle of different sizes to which you can pour essence essences of your choice. We liked Elegant Cuban with tones of coconut and cigar plant the most.

Mojito with a lot of rum 🙂

Where to eat and drink? In a rooftop bar of one of the Old Havana’s hotels and in a restaurant, which has good prices due to its location in the local neighborhood, even though it offers delicious Cuban food.

What not to miss?
The Bay of Pigs, La Place de la Revolucion, favourite bars of Ernest Hemingway, 4 main squares of Old Havana …
One of the aforementioned businesses is the hotel’s rooftop bar, probably the most beautiful place for cocktails throughout the city.

A 60s car ride, preferably without a roof and in your favourite colors. You will see these thousands of cars around the island. Cuba is a museum of many things and especially of cars. On the way from Varadero to Havana, it is great to stop at the lookout near Matanzas. Don’t forget the lesser known places like the Vinales Valley about 2, 5 hours west of Havana or Trinidad and Tobago.

Where to take a picture?

Surely with one of the stylish old cars, then with the houses of all the colors, the Caribbean beach or with a view of the whole city or the beautiful sea.

How much for it?

The ticket and all inclusive hotel for 8 days can be bought from CZK 30,000. But if you’re experienced traveller, you can go to Varadero or Havana for CZK 10,000 and get cheaper accomodation at the locals. If you live in Europe you can only flies to these 2 cities from Zurich, Paris or Frankfurt.
A trip with a stylish car with locals will give you more and cost a third less than those trips with an agency. So if you speak English, I would recommend this type of tours.

All unclusive is not really needed, because Cubans don’t cook very well. They will do just fine coffee and in general, Cuba has the best breakfast and alcoholic coctails.
A complete lunch menu will cost about 500 CZK in Havana restaurant. Even with Mojito, dessert and coffee. 🙂 National food is rice with beans or other vegetables, so it tastes the best from the whole menu. 🙂

What not to forget? Sunscreen, menstrual needs from a cup to tampons. None of these are available in Cuba.