Do Polska, za mořem, nákupy i zábavou/Shopping, cafés, sea and fun in Poland

Do Polska jezdili nakupovat už naše babičky, a to hlavně kvůli nízkým cenám. Ano, tržnice s levným oblečením i jídlem tam zůstaly pořád. Celkově se ale situace zlepšila a najdete tam i luxusní butiky, místní tvůrce a útulné kavárničky.

Doporučuji navštívit krásná historická města, jako je Krakov, Gdaňsk nebo Poznaň.

Kromě toho stojí za vidění i Leba, které je známá hlavně díky nedalekým písečným dunám. Ať už jste fotograf, modelka nebo instagramer, v dunách pořídíte nádherné fotky. Na rozdíl od Afriky nebo Arábie z toho určitě nebudete mít problém.

Samotné městečko Leba leží na úplném severu Polska – na pobřeží baltského moře, takže se tu opálíte a pokud jste otužilí, dokonce si i zaplavete. Voda mívá v létě okolo 15-17 stupňů. Pokud je teplejší, hrozí jí zamoření sinicemi, takže radši do Polska vyrazte už na začátku léta. Vzhledem k letošním vedrům jsme ocenili příjemné teploty okolo 22 stupňů, ale zpět k nákupům, jídlu a zábavě.

Kavárny jak v Itálii s polskými cenami

Česká představa, že v místních kavárnách dostanete maximálně rozpustné kafe a podivnou tyčinku z čokoládové pochoutky se opravdu nepotvrdila. Když víte, kam jít, naservírují vám výborné espresso, poctivé vafle s čerstvým ovocem i slané dobroty.

Brambory 100 x jinak

Místními specialitami jsou pirohy s nejrůznějšími náplněmi od zeleniny přes sýr až po maso a také chipstix – smažený brambor na špejli. Spousta jídel je vegetariánských, protože tu milují brambory na všechny způsoby. A pak pochopitelně mají skvělé ryby, jen se ještě musí naučit míň smažit a víc grilovat. Abych byla konkrétní, nejvíc jsme si oblíbili restauraci U Gruchy, kavárnu Café 54 a plážový bar Copacabana.

Elegance i sportovní móda

Na hlavní nákupní ulici najdete kromě spousty stánků s podobným nekvalitním zbožím i krásné obchůdky. Voní to tu Chanelem a přivítá vás milá paní majitelka s magazínem Vogue v ruce. O trendech ví vše a poradí s výběrem. Ceny jsou vyšší, ale oblečení povětšinou vkusné, módní a originální. Cestu do Polska si našly i streetwear brandy. Například značku Diverse naleznete v každém větším městě a ceny jsou úžasné – za jedno bavlněné tričko ve slevě dáte cca 70-200 Kč. (A to i v jinak dražší pánské sekci).

Přírodní produkty

Na trhu, který probíhá každý den, koupíte přírodní mýdla i proslulé karamelové bonbony Krowki rozličných druhů. Vše v šetrných papírových obalech. 🙂

V Lebě nezapomínají ani na zábavu, moc se nám líbilo například v Parku dinosaurů, v místních hernách nebo na minigolfu. Na závěr musím doporučit výlety na okolní majáky, jsou to prostě magická místa.

Shopping, cafés, sea and fun in Poland

Even our grandmothers have been going shopping to Poland, mainly because of low prices. Yes, the markets with cheap clothing and food remained there. Overall, the situation has improved and you will find luxurious boutiques, local design and cozy cafés in Poland nowadays.

I recommend visiting beautiful historic cities such as Krakow, Gdansk or Poznan.

However this time we will speak about Leba. It is worthy to see this town famous for nearby sand dunes. Whether you’re a photographer, a model or an instagramer, you’ll get wonderful photos in the dunes. Unlike Africa or Arabia, you will certainly not have a problem.

The town of Leba itself lies in the very north of Poland – on the shores of Baltic Sea, so you can sunbathe here, and if you are strong, even swim. The water has about 15-17 degrees in summer. If it is warmer, it threatens to infect her with cyanobacteria, so you better go to Poland at the beginning of summer. Due to this year’s heat, we appreciated pleasant temperatures around 22 degrees, but back to shopping, dining and entertainment.

Italian style cafés with Polish prices

The idea that you get bad coffee and strange chocolate bars in local cafes has not been confirmed. When you know where to go, they serve you a delicious espresso, homemade waffles with fresh fruit and salty goodies.

Potatoes 100 x different

Local specialities are „pirohy“ with various fillings ranging from vegetables and cheese to meat and also chipstix – fried potato on the stick. Lots of meals are vegetarian because Polish people love potatoes. And of course they have great fish, they just have to learn how to fry less and grill more. To be specific, we most enjoyed U Gruchy restaurant, Café 54 and Copacabana beach bar.

Elegance and sporty fashion

On the main shopping street you will find many stalls with similar poor quality goods as well as beautiful shops. It smells like Chanel there, and a lovely lady owner with a Vogue magazine in hand iwelcomes you there. She know all the trends she help you with the right choice. Prices are higher, but the clothes is nice, fashionable and original. Also streetwear brands became popular in Poland. For example, one of them – Diverse can be found in any bigger city and the prices are amazing. For a cotton shirt you will get about 70-200 crowns. (Even in an otherwise more expensive men’s section).

Natural products

On the market that runs every day, you can buy several things from natural soaps through famous caramel candy Krowki to home decor. All in gentle paper packaging. 🙂

In Leba, they do not even forget about fun. We liked Park of Dinosaurs, gaming and minigolf the most. Finally I have to recommend trips to nearby lighthouses, they are just magical places.

My own photos