Stylová kavárna Cottee inovativně spojuje kávu a čaj/Innovative Cottee drink

Mám ráda kávu, čaj a inovace. Když jsem se tedy dozvěděla o úplně novém konceptu kavárny Cottee, hodně mě zaujal. Myslím, že bude jako slavná celebrita. Získá si skalní příznivce a zaryté odpůrce, nic mezitím. Předpokládám ale, že mnohem víc bude těch nadšenců. Sama jsem byla zvědavá na nové spojení chutí, a stejně tak na vizuální dojem. Skvělá myšlenka je jedna, ale bez pořádné ochutnávky s profesionálním výkladem by to nebylo ono.

Sám zakladatel a majitel kavárny mi při ochutnávce povyprávěl o svém nápadu od první myšlenky až k prvním spokojeným zákazníkům:

Je ta fotka dobrá? 😀

Začalo to jedním dětským snem. Trvalo mnoho let, než se proměnil ve skutečnost. Až do současné doby jsem neměl dostatek zkušeností a hlavně odvahy na to, abych svůj velký sen zrealizoval. Před kavárnou jsem se zabýval marketingem a v roce 2016 jsem se stal spoluzakladatelem reklamní agentury OffSign.cz. Dva roky poté nadešel čas na plnění snu. Během podzimu 2018 jsme konečně našli vhodné místo pro první kavárnu Cottee, které je jedinečné. Než se objevilo, měli jsme dostatek prostoru přemýšlet nad konceptem, designem a vším, co je před otevřením kavárny zapotřebí. Protože mám rád originalitu a jedinečnost, chtěl jsem, aby i má první kavárna byla něčím odlišná od většiny běžných kaváren.

Velice rád ve volném čase cestuji a ještě raději ochutnávám lokální speciality. Při jedné z návštěv Jihovýchodní Asie jsem narazil na velice osvěžující nápoj – kávu s čajem, který jsem si zamiloval a pravidelně ho vyhledával.

Degustační menu Cottee

Při vymýšlení vhodného konceptu jsem si na drink vzpomněl a rozhodl se ho zkusit připravit. Uvařil jsem cejlonský čaj a do šálku přilil čerstvé espresso. Byl jsem překvapen chutí, která byla výrazně kávová s příjemným čajovým aftertastem. „To je přesně ono, to chci ve své kavárně připravovat“, řekl jsem si. Nápoj jsem nazval Cottee – spojení kávy (coffee) a čaje (tea).

Víc případně najdete přímo na webu kavárny.

Degustační menu si můžete objednat za příjemných 150 Kč. A nebojte, nepoloží vás to, jako kdybyste si daly 4 čaje a kafe dohromady. 🙂 I prezentace stojí za to. Uvidíte směsi čajů, které se do kvalitního Nespressa přidávají. Můžete si je prohlédnout, ovonět podle libosti a podle toho postupně ochutnávat.

2 teplé Cottee blendy jsou bez mléka, 2 s mlékem. Samozřejmě máte na výběr i rostlinné mléčné alternativy.

Já osobně mám s mlékem problémy, pokud jde o chuť i zdraví. Přirozeně mi tedy víc chutnalo to bez mléka. Mým nejoblíbenějším je stoprocentně příjemně voňavé Bali Cottee. Evokuje mi totiž vzpomínky na krásná místa v Asii – Indonésii, Malajsii, Dubaj. Cítím tu pohodu, klid a celkově příjemnou atmosféru, jakou si pamatuju ze západu slunce na exotických plážích. Pít bych ho mohla skoro pořád. 🙂

Když už bych si měla vybrat z Cottee s mlékem, volila bych Foamy Cottee – s jemnou pěnou. I tady to souvisí s preferencemi kávy – radši mám cappuccino než espresso s mlékem. Navíc mi občas (hlavně večer) chutná uzený čaj, který tato varianta obsahuje.

Pokud je pro vás kromě nabídky rozhodující personál kavárny, tady budete spokojeni. Majitel je opravdový profesionál. Jak už víte, Cottee sám vymyslel, a umí ho tedy připravit dokonale. Zajímavé jsou i sezónní varianty tohoto nápoje. Od 4. 3. najdete v nabídce sladké fialkové nebo barevné a chuťově skvěle vyladěné Unicorn Cottee. Na to se chystám co nejdřív.

Unicorn Cottee

Pořádají se tu i různé akce, jako například charitativní blešák, který jsem před nedávnem avizovala na Instagramu, kurzy krasopisu nebo akvarelu. Také na těch se možná potkáme. 🙂 Dále můžete využít místní malou, ale krásnou a různorodou knihovnu, případně i s výpůjčkou domů. Jestli rádi čtete o vaření, tvoření, motivaci apod., nebude se vám chtít knížky vracet. 🙂

Eventy

Zajímá mě tedy, jestli vás tohle spojení chutí zaujalo? A pokud ano, které Cottee byste chtěli nejvíc ochutnat? Uvidíme se v Karlíně – na adrese Rohanské nábřeží 657/7.

I love coffee, tea and innovations. So, when I firstly heart about new Cottee concept, I was curioused about that. It seemed to me very interesting. I think Cottee will be like a celebrity between coffee shops. It will have big fans and haters, nothing between. But I hope there will be more fans. I wanted to try it because of the taste, affect and. Great idea is one thing but it wouldn’t be so good without long tasting including all the info.

Tasting menu

The owner and founder of Cottee told me about the project from the first idea to the first happy clients:

It started by a children dream and it took long time to make it reality. I haven’t had enough experience and courage untill now. Before that I worked in marketing and in 2016 I became co-founder of Offsign.cz agency. 2 years later The time for fulfilling the dream came. During autumn 2018, se found proper place for the first Cottee cafe, which is unique. While we were looking for that we had enough time to think about the concept, design and all we need. I like originality and uniqueness. So, I also wanted my first coffee shop to be unique and somehow different.

I like to travel and I really like to taste local food. During one of my visits of South years Asia, I tried coffee with tea. I fell in love with this refreshing drink and I started to drink it regularly.

While drinking about suitable concept, this drink came on my mind. So, I tried to prepare it.

More info on the Cottee website.

You can order tasting menu for reasonable CZK 150. And don’t be afraid you won’t feel like after 3 coffees and teas after drinking 3 cottees. The presentation also looks great. You will see tea blends which are added in quality Nespresso. You can look at it, smell it and taste it in any order you like.

2 hot Cottees are with milk and 2 others don’t contain milk or foam. Of course you can also choose dairy free alternative or lactose free milk.

I personally have problems with milk regarding the taste and my health. So I would prefer Bali Cottee. It tastes very well and it has amazing smell. While drinking it I am in South East Asia in my mind and I feel the exotic and cozy atmosphere. If I should choose from the milk variants, I would definitely go for Foamy Cottee. The reasons are simple – I love foam like in cappuccino and I sometimes (especially in the evenings) like the smoked tea in it.

If you are also looking for friendly staff, you will be more than happy here. The owner is real professional. As you already know, Cottee is his own product and he can prepare it very well. Also seasonable variants are interesting. From March the 4th you can find for example sweet or colorful Unicorn Cottee in the offer.

So, I am curious if this new drinks seems interesting for you and which one would you like to try first? Let’s meet in Karlín – Rohanske nábřeží 657/7.