Kam v Praze na matcha latte/ The best matcha latte in Prague

Chcete s novým rokem žít zdravěji? Zkuste občas kávu a zákusek vyměnit za chutné a povzbuzující matcha latte. Možná si jen někde chcete v klidu napsat plány na rok 2019 nebo bilancovat ten uplynulý. To já sice dělám, ale neveřejně. Spíš během relaxace těla i mysli. Ale zpět: další díl seriálu o pražských kavárnách je tady.

Krátce o matche:Nejsem na matchu žádný odborník. Proto vás hned na úvod chci odkázat na zajímavý článek od autorky, která se v ní skutečně vyzná. Našla jsem ho přes Businessinsider.com. Pokud vám stačí jen základní informace, jde o speciální druh japonského zeleného čaje, který se dřív používal výhradně při buddhistických obřadech. Mele se na žulových kamenech, aby získal typickou práškovitou strukturu a bohatou chuť. Existuje mnoho druhů a nejspíš vám bude trvat delší dobu, než najdete ten svůj oblíbený.

SmetanaQ
Miluji zdejší prostředí a výhled na Pražský Hrad. V létě se pak krásně sedí na zahrádce na “balkóně” ve vnitrobloku. Matcha latte vám tu udělají i s rostlinným, (většinou sojovým) mlékem za rozumnou cenu, cca 90 Kč. Nápoj chutná tak akorát, není přeslazený ani bez chuti.

Smetanovo nábřeží 334/4

Hajja Café
Frappé i klasické teplé latte tu umí připravit na jedničku stejně jako kávové nápoje. Jednu z poboček najdete třeba v Centru Chodov. I když kavárny v nákupních centrech nemám ráda, zde dělám výjimku. A pozor, když si chcete vzít některou z dobrot s sebou, přineste si vlastní kelímek. V opačném případě si připlatíte 5 Kč. Snad brzy omezí i brčka. Já už všude nosím svoje kovové.

Roztylská 2321/19, 0. patro

Oliver’s Coffee Cup

Matcha Latte na výbornou, není co vytknout. Výběr mlék je tu největší, kromě klasického a bezlaktózového si můžete dát i mandlové nebo kokosové. Celkově miluji zdejší fashion prostředí a nádherný výhled na Václavské náměstí. Měla jsem tu už nejednu schůzku, dokonce jsem se právě tady nechala koučovat a pak jsem tu díky skupině #holkyzmarketingu jedné moc milé a učenlivé paní radila, jak na sociální sítě, když vám není 20.

Václavské náměstí 804/58 (Dům módy).

Café Chloe
Koktejl s kokosem a matchou mají také v trendy kavárně pro všechny instagrammerky Café Chloe. Patříte mezi milovníky nebo hatery tohohle místa? Já tam byla jednou, takže těžko posuzovat. Je pravda, že stěna působí hodně uměle, když sedíte přímo u ní. Drink byl ale dobrý, možná trochu vodový, ale pro osvěžení akorát. Vzhledem k popularitě kavárny si trochu připlatíte. Rezervace narozdíl od ostatních zde zmiňovaných neberou.

Vinohradská 1241/67

Starbucks Coffee
Matchu tu mají trochu sladší, než he zdrávo, ale občas neuškodí. Malá velikost se sójovým mlékem stojí okolo 100 Kč. Sleva za vlastní kelímek je příjemným bonusem a hlavně Starbucks je jistota. V centru Prahy jich najdete hned několik a většinou bude blízko, když zrovna dostanete chuť nebo nevíte, kam narychlo “na kafe”.

Doma
Pro domácí výrobu si můžete například v DM koupit 100% veganský prášek matcha nebo už předpřipravené matcha latte v sáčcích. To je ale k dostání jen se sušený kravským mlékem a podílem cukru. Existuje i spousta receptů na vaření nebo pečení s matchou.Geniální vychytávkou je posypat zdravé dortíky ještě trochou matchy, jak mi to poradili v holky z Módní kuchyně.

💚

Jak jste na tom s Matchou vy? Chutná vám, nebo ji ještě ani neznáte?

Want to live healthier in the new year? Try to replace coffee and dessert occasionally for a tasty and encouraging matcha latte. Maybe you just want somewhere to write down plans for 2019 or balance the past. That’s what I do, but not in public. Rather, during the relaxation of body and mind. But back to this tasty and healthy drink: another part of the Prague coffee shop series is here.

Briefly about matcha tea: I’m not a matcha expert. That’s why I want to recommend you an interesting article by an author who really knows it. I found her through Businessinsider.com. If you only need basic information, it is a special kind of Japanese green tea, which was used only for Buddhist ceremonies in the past. They are on granite stones to get a typical powdery structure and a rich flavor. There are many types and it will probably take long to find your favorite one.

SmetanaQ

I love this place with a view on Prague castle. In summer, you can also sit on a cozy balcony in the courtyard. They will make you matcha latte also with plant milk, usually soy. It tastes very good, not too much sugar not tasteless. Price is reasonable around 90 CZK.

Hajja Café

Classic matcha latte and also Frappe is perfect here as well as coffee drinks. One of the branches can be found in Chodov. Although I do not like cafeterias in shopping centers, I am making an exception here. And be careful if you want to take some of the goodies with you, bring your own cup. Otherwise, you will pay 5 CZK. Perhaps they will soon limit the straws. I’m carrying my metal straw everywhere from now.

Oliver’s Coffee Cup

Matcha latte is great here, nothing to criticize. The choice of milk is the biggest, besides the classic and lactose-free you can also get almond or coconut milk. Overall, I love the local fashion environment and a wonderful view of Wenceslas Square. I’ve hadso many meetings here, I have been coached here, and then, thanks to #holkyzmarketingu FB group, I have thought very nice lady how to manage social media if you are not 20.

Café Chloe

A cocktail with coconut and matcha is also available in trendy cafe for all instagrammers Café Chloe. Do you belong among lovers or haters of this place? I was there once, so it is hard to say. It is true that the wall looks fake when you sit right there. The drink was good, maybe with too much water, but great for refreshment. Due to the popularity of the café you will pay a bit more. Reservations are not taken, unlike other cafes mentioned.

Starbucks Coffee

Matcha is a bit sweeter than it should be here, but sometimes it does not hurt you. Small size with soy milk costs around 100 CZK. Discount for your own cup is a nice bonus and Starbucks is a ceirtanty. In the center of Prague you will find several of them and most of them will be open when you want to try matcha or just do not know where to have a meeting.

At home

For home making, you can buy a 100% vegan matcha powder or pre-prepared matcha latte in bags, for example, in DM Drogerie. This is only available with dried cows‘ milk and sugar. There are many recipes to use matcha tea also in cooking or baking. An ingenious idea is to sprinkle healthy cakes with a little matcha, as I saw in „Módni kuchyně.