Vyšívání v Zašívárně/Shared embroidery workshop


Kdybych měla projekt týkající se šití, vyšívání a zašívání, nenazvala bych ho lépe. Majitelky Brněnské sdílené vyšívací dílny to podle mě vymyslely skvěle. Původně jsem se o nich dozvěděla na Hit Hit a článkem jsem chtěla podpořit jejich kampaň. Kvůli české poště jsem ale balíček obdržela o více než 14 dní později, kdy už bylo dávno po kampani. 🙂 Naštěstí dopadla dobře. Ani se tomu nedivím, k mání byly krásné věci a celý projekt má skvělý koncept. Každopádně i tak vám chci Zašívárnu blíž představit. Myslím, že má před sebou velkou budoucnost.

Dečka Skvrny od kávy ze Zašívárny ☕️


Vybrala jsem si tam tuhle vtipnou dečku. Jak se vám líbí? Podle mě je to pro závisláky na kávě naprosté must-have. Navíc oceňuji ten krásný materiál a precizní práci, i když na fotce to pochopitelně nevynikne tak jako naživo. Ale pozor, mají také variantu pro milovníky přeceděného hroznového smoothie (vína :D). Dál si u nich můžete objednat výšivky přesně podle vašeho přání, nebo pokud jste zručnější než já, mají nádherné vyšívací sady.

Ani v dnešní době přece nemusí být vyšívání out. Naopak mám pocit, že se k téhle odpočinkové a tvořivé činnosti zase vracíme, abychom aspoň na chvíli unikli ze šíleného online světa. Stačí se poohlédnout po originálních a cool motivech, jako třeba tyhle skvrny od kávy i od jiných lahodných nápojů, různá zvířata (lišky, plameňáci), květiny, japonské vzory apod.
A jak to vlastně funguje? Vyšívací babičky pro vás mají připravené hotové výrobky, nebo se jimi můžete jen inspirovat a vytvořit si něco sami s některou z vyšívacích sad.

Nebo radši s bílým hrnečkem? 😁


Pokud ještě vyšívat neumíte, ale jste (na rozdíl ode mě) šikovní, můžete se to naučit díky knížce, kterou Zašívárna nedávno vydala. Název si určitě zapamatujete. Jmenuje se Moderní vyšívání ze Zašívárny.

Je vám stejně jako mně smutno, že Zašívárna není v Praze? Mám pro vás aspoň jednu příjemnou zprávu. Přijede se svými workshopy na podzimní Dyzajn market a v Brně samozřejmě taky akce chystají.

A co vy? Vyšíváte nebo taky milujete originální kousky s výšivkami?

If I had a project on sewing and embroidery, I wouldn’t call it better. The owners of this Brno shared Embroidery Workshop have made it up to me. I firstly heard about them because of Hit Hit campaign and I wanted to support them there. However, due to Czech Post I received the package more than 14 days later when the campaign was over . 🙂 Fortunately, it turned out well. No wonder, there were beautiful things for sale and the whole project has a great concept. Anyway, I want to introduce it to you because it should have a great future ahead.

Nádherný balíček

I chose this funny blanket as a barter reward. How do you like it? From my point of view it´s a must-have for coffee addicts. Moreover, I appreciate the beautiful material and precise work, although in the photo it obviously doesn´t stand out so good. But beware, they also have a variant for lovers of the renowned grape smoothie (wine : D). You can also order embroidery exactly as you wish, or if you are more skilled than me, they have beautiful embroidery sets.

Even today, embroidery doesn´t have to be out. On the contrary, I feel that we are returning to this relaxing and creative activity to escape the mad online world for at least one moment. Just look for original and cool motifs, such as these stains of coffee and other delicious drinks, various animals (foxes, flamingos), flowers, Japanese patterns, etc.

And how does it actually work? Embroidery grannies have ready made products for you, or you can just get inspired by them and create something by yourself with any of the embroidery sets.

Nápad na článek přišel tady

If you aren´t able to embroider yet, but you are (unlike me) skilful, you can learn it thanks to a book recently published by Zašívárna. You’ll remember the name. It’s called Moderní vyšívání ze Zašívárny (Modern Embroidery from the Embroiderer).

Are you, like me, sad that the project isn´t in Prague? I have at least one nice message for you. They will come with their workshops to the autumn Dyzajn market and they are also preparing events in Brno.

And what about you? Do you embroider or do you love original pieces with embroidery?