Less waste hygiena

Když jsem byla malá, celá naše rodina používala látkové kapesníky, A ano, papírové plenky v ČR také ještě nebyly k mání. Mamka se moc nelíčila, takže její spotřeba vatových tamponů byla minimální. Jedině snad menstruační potřeby tvořily nějaký ten odpad.

Dnes máme oproti začátku 90. let jednu velkou výhodu – můžeme si vybírat, ať už jde o plenky, odličování, menstruační potřeby či čištění zubů. Plenky zatím řešit nemusím, takže bych se rovnou přesunula k tomu zbytku a ukázala vám, jak se snažím být less waste v téhle oblasti.

Látkové vložky

Naprosto mi vyhovují, pokud jde o příjemný pocit. Zejména ty menší, které používám na konci menstruace (4-6. den nedám dopustit). Jen do ručního předpíraní se mi někdy nechce, ale vždycky se překonám. Až pak je házím do pračky. Cenově se rozhodně vyplatí. Kromě toho musím ocenit i originální design. Já mám spíš klasiku, ale jinak například značka Alucha nabízí i limitované tematicky zaměřené edice, třeba Halloween, zima apod. Velký je také výběr velikostí a materiálů. Všechny mnou vyzkoušené jsou zjednodušeně řečeno z bavlny a fleecu, pohodlné a měkoučké. Cena se u klasických pohybuje od cca 150 Kč, u originálních tvarů od cca 300 Kč. Z vlastní zkušenosti chci ještě doplnit, že je dobré zjistit si předem, která je vlastně vrchní a spodní strana vložek. 🙂

Menstruační kalíšek

Jsem konzervativní, takže jsem se téhle moderní varianty bála. V holešovické prodejně Kalisek.cz mi ale skvěle poradily opravdové odbornice. Měla jsem na výběr dvě velikosti, ze kterých mi jedna podle předpokladů sedla. Už ho testuji 2. měsíc a vyhovuje mi zejména na první dny. Cena byla vyšší než u vložek (zhruba od 400 Kč za 1), ale má vydžet podstatně déle. Při koupi pro mě byla užitečná hlavně informace, že ho mám během silné menstruace vyjímat po cca 3-6 hodinách. Také mě zajímalo šetrné čištění. Stačí mi k němu voda, přírodní mýdlo a citronová šťáva. Před prvním použitím a před uložením na další měsíc je třeba ho ještě pár minut vyvařit. Obsáhlé info najdete například tady.

Menstruační kalíšek

Mořská houba

Od známé jsem se v reakci na Stories s vložkami a kalíškem dozvěděla ještě o mořské houbě. Přemýšlím, jestli ji vyzkoušet. Máte s ní zkušenost?

Látkové odličovací tampony

O téhle řekněme alternativní možnosti odličování jsem se dozvěděla na blogu DIY projekty, který mám moc ráda a pravidelně ho sleduji. Zaujalo mě to a sama jsem si podobné ze starého ručníku a povlečení vytvořila. Nejsou tak pěkné a precizně ušité, ale fungují a přežily už několikáté praní.

Navíc mě mamka k Vánocům překvapila dalšími odličovacími tamponky. Jsou mnohem hezčí a navíc jich mám teď tolik, že mi vydrží minimálně rok. Jak se odličujete vy?

Čištění zubů

Tomuhle tématu už jsem se věnovala. Teď jsem ale kromě přírodní zubní pasty a bambusového kartáčku začala používat také veganské bělicí pásky My White Secret. Ty nové jsou navíc s aktivním uhlím a mám opravdu pocit, že bělí ještě lépe. Přitom samozřejmě netestují na zvířatech a obsahují všechny ty příjemné ingredience jako původní varianta – mentol, kokosový olej apod.

Zubní pasty

I tady jsem přešla na bělicí varianty. My White Secret nabízí zajímavou kombinaci i pro naprosto nepraktické a zapomnětlivé lidi, jako jsem já. Ráno použijete bílou pastu a večer černou. Ta večerní navíc zaujme na první pohled, takže kamkoli jedete, každý se vás ptá, odkud ji máte a jestli funguje. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že černá pasta trochu špiní kartáček. Zajímavé je i to, že každá má jinou chuť, bílá je za mě taková neutrální, černá mi moc chutná. J Samozřejmě to není žádný peroxid, ale výsledky jasně vidím, zejména na dolních zubech, kterým se už moje častá konzumace kávy, zeleného čaje a červeného vína moc nelíbily.

When I was a child, our whole family was using cloth handkerchies. And yes, paper diapers also weren´t popular in Czechia. My mum did not put on a lot of make-up, so her consumption of cotton tampons was minimal. Only the menstrual supplier made some waste.

Today we have one big advantage compared with the beginning of the 1990s – we can choose whether it’s diapers, nappies, menstrual needs or teeth cleaning. I do not have to deal with baby diapers so I can move right to the rest and show you how I’m trying to be less waste in this area.

Fabric pads

I’m perfectly comfortable with a nice feeling they bring to me. I especially like  the smaller ones that I use at the end of the menstrual period (4th-6th day). I just don´t want to do manual washing, but I always get over it. The price definitely pays off. Besides, I have to appreciate the original design. I have classic series but for example, the Alucha brand also offers limited thematic editions, such as Halloween, Winter, etc. A selection of sizes and materials is also great. Everything I have tried is  made from cotton and polyester-fleece, comfortable and soft. The price ranges from approximately CZK 150, to about CZK 250 for original shapes.

The menstrual cup

I’m quite conservative, so I was afraid of this modern variant. However real professionals from Kalisek.cz helped me with that in the beggining. I had two sizes to choose from and one of them fits me perfect. I’m already testing it for the second month and I’m particularly happy for the first days. The price was higher than for the inserts (from around CZK 400 per 1). When trying it for the first time, it was useful for me to know that I should take it out during a strong menstrual period after about 3-6 hours. I was also interested in gentle cleaning. You only need water, natural soap and lemon juice. Before it is first used and before saving for the next month, it needs to be cooked for a few minutes. Extensive info can be found on their website.

Fabric Facial Tampons

I have heart about this alternative on my favourite DIY projects blog. I was interested in it and I made similar tampons fromby mysef from an old towel and bedclothes. They are not so nicely and precisely sewn, but they work and have survived several washings already.

Toothbrushing

I have already dealt with this topic. But now, besides natural toothpaste and a bamboo brush, I’ve also started using My White Secret vegan whitening strips. The new ones are with active coal and I really feel that it whitens even better. They are not animal tested of cors and they contain all the pleasant ingredients as the original variant – menthol, coconut oil and these.

Toothpastes

Here I went to the bleaching variants. My White Secret offers an interesting combination for totally impractical and forgetful people like me. In the morning you use a white paste and a black evening. In addition, the evening captures you at a glance, so wherever you go, everyone asks you where you have it and if it works. The only disadvantage I can see is that the black paste makes a little bit of a toothbrush. Interestingly, each has a different flavor, white is so neutral to me, black tastes great. Of course, this is not a peroxide, but I can see the results clearly, especially on the lower teeth, which my frequent consumption of coffee, green tea and red wine did not like very much.