Inspirativní české FASHION blogy/Inspirative Czech FASHION blogs

Série článků o kavárnách má úspěch, s novým rokem jsem se tedy rozhodla pro další seriál. Tentokrát na téma oblíbené blogy. Nepřekvapivě začnu oblastí módy. Nejdřív jsem se zaměřila na Čechy, příště vám zkusím přinést dávku inspirace ze zahraničí a pak se vrhnu na další oblasti, zejména udržitelný životní styl nebo cestování.
Vybrané módní blogy a instagramy znám a sleduji už delší dobu. Baví mě, inspirují i motivují nejen jako fashion blogerku.

Příště bude řeč o fashion knihách

Nikol Heřmánková Kouklová z Femme Armeria
Stránku Femme Armeria sleduji už spoustu let na Facebooku a minulý rok jsem objevila i její instagram. Baví mě, protože máme hodně společného a v mnohém se zároveň lišíme. Nikol znám jako divadelní herečku a modelku, sleduji její cestovatelské zážitky i super outfity. Moc se mi líbí její osobitý styl oblékání. Já jsem spíš pro minimalismus, ale díky soutěži, kterou jsem u Nikol vyhrála, jsem šla možnost se na focení obléknout podobně. A ve finále se to moc líbilo mně i okolí. Vše fotila talentovaná Monika Hánová.

Janina z Love Fashion Janina
Móda si nehraje s Janou, ale Jana si hraje s módou, a tak to má být. V každé situaci, v každém věku, všude a pořád. Pomáhá mi, když já na některé kousky nemám odvahu. Janina si je hrdě oblékne a navíc je sladí k sobě. I když jste si až doteď myslely, že tohle spojení prostě fungovat nemůže. Právě díky ní jsem si začala uvědomovat, že i když chcete sledujícím předávat informace a tipy, bez čistě osobní roviny se dnes úspěšný blog neobejde.

Petra z Taste of Violet

Péti profil sice nemá desítky tisíc followers, ale nechybí mu šťáva. Fotky jsou krásné a kvalitní, outfity stylové, neotřelé a všechno pěkně ladí. Mám ráda i samotný blog, kde najdu tipy na módní kombinace i když už mě nic nenapadá. Vzorem je pro mě její web, a to také po vizuální stránce. Vhod přijdou i videa s tipy a nápady.

Vítězslav z Czech Fashionisto’s Diary

Konečně nějaký muž v módní branži a hned tak stylový, osobitý a sebevědomý. Miluje vintage, kvalitu a šampaňské. 🙂 Pro nás holky jsou skvělé tipy na sekáče a vintage shopy, dobré pití, výborné restaurace nebo třeba dobré knihy. Kvalita tu vítězí nad kvantitou. Pro módní blogery je důležité být svůj a mít zapamatovatelný styl. Ani jedno Czech Fashionistovi nechybí. Za minimálně 5 let, co ho sleduji, jsem se dozvěděla spoustu cenných informací, zajímavostí a v mnohém jsem se inspirovala.

Naty z Natali_kot

Natálku znám ještě z dávných dob, z Liberce, kdy nebyla slavná miss ani blogerka. Byla to jen neskutečně milá a krásná holka. To jí myslím v branži hodně
pomohlo. Ne každý z nás je takové sluníčko, sama s tím mívám problém a těmhle vždy pozitivním lidem trošku závidím, ale také se od nich učím. Natali se obléká stylově, sexy, sportovně, prostě skvěle. Jen některé outfity už jsou na mě moc “skejťácké”. Kromě módy mě její profily hodně inspirují i v cestování.

Ina T.
Tahle roztomilá blondýnka má ještě roztomilejšího pejska a spolu tvoří na fotkách dokonalý pár. Sluší jim to hlavně v luxusu. Díky nim vždycky vím, co zajímavého se v českých módních vodách děje. Dozvídám se o akcích, nových kolekcích i fashion výstřelcích.

Latex Fashion
Suanne Von Troyer
Z trochu jiného soudku je tahle móda – latex, lesk, fetish. Pro někoho je to tabu, ale mně to hrozně baví, zatím aspoň sledovat. Dřív jsem si myslela, že latex fashion je jen pro řekněme zvláštní alternativní lidi, kteří mají minimálně trojbarevné dlouhé vlasy a krátký rozum. Suanne mi ale ukázala, že jsem se hodně spletla. Latex nosí vkusně a se ctí.

Martina Šmikmátorová z Cucumber Martini

Martina sice není blogerka, ale influencerka rozhodně ano, a to nejen pro mě. Není to jen o její kvalitní české značce Cucumber Martini, ale i o jejím udržitelném a odvážném přístupu. Martina tvoří krásné kousky, které jakoby pokaždé alespoň část její neskutečné pozitivní energie předávaly dál. Líbí se mi její informativní, motivační a zábavné Instastories i cool fashion fotky. Nově dělá i upcyklované věci pro děti.

A jaké jsou vaše oblíbené blogy? Kým se inspirujete?

Sometimes delicious cake is the best inspo 🙂

A series of blogposts about the cafes was successful, so I decided for the next series. This time I chave chosen my favorite blogs. Not surprisingly, I’ll start with fashion. At first I focuse on Czech bloggers, next time I will try to bring you a bit of inspiration from abroad, and then I will speak about other areas, especially sustainable lifestyle or travel.
I’ve known these fashion bloggers and instagrammers for a long time. I like them, they inspire and motivate me not just as a fashion blogger.

Styling Femme Armeria, photo Monika Hánová

Nikol Heřmánková Kouklová from Femme Armeria

I have been following Femme Armeria for many years on Facebook and last year I also discovered her instagram. I like it because we have a lot in common and we are also different at the same time. I know her as a theater actress and model and I enjoy watching her travel experiences and super outfits. I really like her distinctive style of dressing. I’m more into minimalism, but thanks to the competition I won with Nikol, I was able to dress like her for a photoshoot. And at the end, I liked it very much and around. Everything was photographed by talented Monika Hánová.

Janina from Love Fashion Janina

Fashion does not play with Jana, but Jana plays with fashion and it should be like this. In every situation, at every age, everywhere and all the time. It helps me when I don’t have courage to wear some of the pieces. Janina is weating it and she also matches them together. Even though you have thought so far that this connection can’t work. Thanks to her, I realized that even if you want to information and entertain your followers, it is impossible without personal part today.

Petra from Tasteofviolet

Whilst Petraś profile doesn’t have tens thousands of followers, but it has drive and energy. The photos are beautiful and quality, outfits are stylish, fresh and everything is fine. I also love the blog itself, where I can find tips on fashion combinations, even if I don’t know what to wear. Her website is an example for me, and also visually. You will find useful videos with tips and ideas there too.

Vítězslav from Czech Fashionisto’s Diary

Finally, a man in the fashion industry and just so stylish, self-confident and self-confident. He loves vintage, quality and champagne. 🙂 For us, girls, the tips for secondhand shops, vintage shops, good drinks, great restaurants or good books are useful. Quality wins over quantity her. It is extremely important to be yourself and have a memorable style if you are a fashion blogger. Czech Fashionisto is one of these. He always inspires me and passes me some new info.

Naty from Natali_kot

I know Naty very long time, from Liberec, when she wasn’t a famous miss or blogger. She was just an incredibly nice and beautiful girl. I think it helped her a lot in the industry . Not every one of us is such a sunny human, I personally have a problem with that, and I envy a bit of these positive people, but I also learn from them. Naty dresses stylishly, sexy and sporty. Only some outfits are too skater for me. Her profiles also inspire me a lot in traveling.

Ina T.

This cute blond girl has a cute little dog and together they make a perfect couple in the pictures. Luxury is their thing. Thanks to them, I always know what’s interesting in local and global fashion world. I hear about events, new collections and fashion highlights.

Latex Fashion
Suanne Von Troyer

This is slightly different story – latex, shine, fetish. It’s taboo for someone, but I really enjoy watching it at least. I used to think that latex fashion is just for the strange alternative people who have at least three-color long hair and short reason. Suanne showed me that I was wrong. She wears latex in a cool and fashion way.

Martina from Cucumber Martini

Martina is not a classic blogger, but she definitely influence a lot of people including me. It’s not only about her high quality Czech brand Cucumber Martini, but also about her sustainable and courageous approach. Martina creates beautiful pieces that brings some of her incredible positive energy. I like her informative, motivational and fun Instastories as well as cool fashion photos. She’s also making upcycled stuff for kids.

And who is your fav blogger? Who inspires you?

The same and shoes by me 🙂