Moorys jako tip na dárek nejen k Valentýnu/ Moorys could be perfect (Valentine’s Day) gift

Hledáte designový dárek k Valentýnu nebo si sami chcete pořídit originální talisman? Pokud jezdíte vy nebo obdarovávaný často autem, bude skvělou volbou Moorys. Že ho ještě neznáte? Nevadí. Krátce vám ho představím na následujících řádcích.

Stručně řečeno je to designový šperk do auta pro šťastné návraty domů. 

Mě hned napadlo, že by se hodil mojí kamarádce, která nedávno dostala auto od svých prarodičů. A pak samozřejmě příteli. Ten jezdí denně autem do práce a často se vydává i na delší služební cesty. Pořád telefonuje, často bývá unavený a já se o něj bojím… 

Jak víte, obdivuji poctivou českou výrobu a precizní zpracování do posledního detailu. Stejně promyšlené jako samotný talisman je i jeho balení. Moorys podle mě ideálně spojuje právě krásné provedení a ochrannou funkci. Stačí se na něj podívat a člověk si připomene, že má zpomalit nebo za jízdy netelefonovat. Zároveň vypadá vkusně a jedna z barev se hodí asi do každého auta. Cena je podle mě odpovídající – 499 Kč.

Pro přítele jsem vybrala klasičtější starostříbrnou variantu, pro kamarádku výraznou zlatou. A jak to vlastně funguje?Jednoduše Mooryse v autě umístíte do větráku a můžete vyrazit. Kamarádce se moc líbil a teď už jí doprovází každý den na cestách. Poprvé nám dělal společnost na výletě do hor. Ten můj o dárku ještě neví, bude to přece valentýnské překvapení.

A co o Moorysovi říká sama majitelka značky? 

“Myšlenka na jeho tvorbu pro veřejnost vznikla později. Začalo to ale tím, že jsem od manžela dostala auto. Chtěla jsem si ho vyšperkovat, mít něco hezkého a hodnotného (smysluplného) na cesty. Trh mépředstavy nenaplnil. Poté jsem u kamarádky viděla náramek na řadicí páce, a tak jsem si navrhla svůj a nechala ho vyrobit u známé, která se šperkům věnuje. Líbil se i ostatním a právě tehdy přišel ten impulz. Tak se stal z malé myšlenky nemalý projekt?, který podporuje řidiče, prevenci dopravních nehod a design doplňků aut. 1,5 roku jsem si dělala své vlastní průzkumy trhu. Přitom jsem zjistila, že asi 70 % lidí má v autě něco ozdobného. U 80 % z nich to jsou růžence. Někteří tam mají voňavé panáčky nebo lapače snů. Já jsem ale chtěla vytvořit designový výrobek primárně do auta, ne používat věci s původně jiným účelem. A hlavně mně osobně je hodně nepříjemné mít něco pověšené na zpětném zrcátku. Moorys je prostě připomínkovač – ochránce před nepozorností, který nám pomáhá přemýšlet o naší jízdě. (To je i Moorysovo motto). Já osobně jsem v 6 letech měla nehodu. Byla jsem chodec, který se nerozhlédl a porazilo mě auto. Tehdy řidič za volantem přemýšlel o své jízdě a patří mu můj velký dík. Vyvázla jsem jen s otřesem mozku a pár pohmožděninami. Dle statistik z velké části dochází k nehodám právě kvůli nepozornosti. Kromě ozdobení jsem chtěla mít v autě i něco osobního, něco, k čemu si budujeme vztah, stejně jako doma nebo v kanceláři. Moorys je navíc často darovaný. Tím se vztah stává ještě cennějším a smyslupnějším.“

Na závěr ještě musím ocenit, že z nákupu každého kousku jde 50 Kč na pomoc dětem, které ztratily rodiče při autonehodě.

A vy, jezdíte autem? Líbil by se vám takový dárek? 

Are you looking for designer present for Valentine’s Day or your partner´s birthday? Or maybe you just want special for yourself? If you regularly go by car, Moorys can be perfect option. Don’t you know him yet? No problem! I will tell you more about him below.

Briefly said, it is designer jewel for your car for happy returns home.

When I saw Moorys, 2 people who might need it came on my mind – my boyfriend and my friend. She got a car as a gift from their grandparents half year ago and she has already had some problems with that. And my boyfriend travels very often, sometimes several hours without break. He should have some calls with his business parters on the way and sometimes he is tired, so I am afraid…

As you know I love handmade Czech products with precisely designed details. Same as the talisman itself, its packing also looks very nice. Moorys, in my opinion, ideally combines a beautiful design with a protective function. Just look at it and remind yourself to slow down or not to make a phone call. At the same time it is minimal and one of the colors should fit in every car. The price is reasonable – CZK 499.

For my friend, I have chosen more classy gold version. My boyfriend will like classic silver one. And how does it work? Simply place Moorys in your car in the fan and you can go. My friend liked it very much, and Moorys is accompanying her every day on the road. For the first time, he went with us on a trip to the mountains. My boyfriend does not know about the gift yet, it will be a Valentine’s Day surprise.

And what does the owner of the brand says about Moorys?

“The idea of making Moorys for public was born later. Nevertheless, it started when I got a car from my husband. I wanted to decorate the care, to have something nice and worthwhile on my way. However I haven’t found anything suitable on the market. Then I saw a bracelet on a shift leash by my friend, so I designed it and my friend who work with jewelry made it for me. Others also liked it and that was when the impulse came. Thus, a small idea created big project which supports drivers, prevention of traffic accidents and also design of car accessories. 1.5 years I’ve been doing my own market research. I found out that about 70% of people have something fancy in their car. 80% of these things are rosaries. Some of them have scents or dream catchers. But I wanted to create a designed product primarily for the car, not to use things for a different purpose. And most of all I personally find it very uncomfortable to have something hanging on the rearview mirror. Moorys is simply a reminder – a protector of inattention that helps us think about our journey. (This is his motto too). I personally had an accident at the age of 6. I was a pedestrian who did not look and was beat by car. Fortunately the driver behind the wheel thought about his ride, and I am very thankful for that. I only crawled out with a brain stroke and a few bruises. According to statistics, accidents mostly happen because if inattention. Besides decorating, I wanted to have something personal in my car, something we’re building a relationship with, as well as at home or in the office. In addition, Moorys is often given. That makes the relationship even more valuable and meaningful.”

Last thing I want to mention is that CZK 50 from every purchase is used for children, who have lost their parents in a car crash.

How about you? Do you go often by car? Would you like to get Moorys?