Solná i jiná mýdla Savon de Lisoleil/Salt bar soaps and more

Během posledních týdnů jsem měla možnost otestovat přírodní tuhá mýdla a také ručně šlehané balzámy Savon de Lisoleil. Na stánek téhle sympatické značky jsem poprvé narazila už koncem roku 2017. Bylo to na předvánočním designovém Prague Fashion Marketu. Zaujal mě snad ze všech nejvíc, i když jsem tam šla primárně za módou.

Mořská sůl je všelék

Mýdla s mořskou solí – Solný kámen

Doteď jsem kupovala samostatně tuhé mýdlo a balení soli z mrtvého moře. Nyní můžu mít oboje najednou v praktickém menším balení, které vydrží bez problému půl roku. Skvělá jsou tahle mýdla na mytí i jemný celotělový peeling. Použít se dají bez problému i na obličej. Navíc díky částečkám soli dobře zbavují nečistot. Obaly mají pěkný design a jsou ekologické – papírové. Jen se mi začaly hned rozevírat. Řekla bych tedy, že nejsou tak praktické jako ostatní od této značky. Zase ale ozdobí každou koupelnu.

Napoprvé jsem si vybrala základní Solný kámen bez příměsí a Solný kámen s levandulí a smetanou. Levandulové mýdlo krásně provoní šatník nebo koupelnu a smetana v něm mu dodává příjemnou jemnost, mně se tedy osvědčilo víc než první varianta. Je to ale individuální, sama mám hodně citlivou pleť a miluju levanduli. Párkrát jsem ho vyzkoušela a teď má místo v šatníku. Až si objednám další – tentokrát solný kámen se sektem, přesunu ho zvolna do koupelny. Na mýdlo s šumivým vínem se moc těším, proto tahle fotka. Šampaňské došlo. 🙂

Víno tu není náhodou, těším se na mýdlo se sektem 🙂

Klasická mýdla

Můžete si vybrat z papírového obalu nebo jen malého pásku, který nezabírá místo a kromě toho posouvá mýdla k mému vysněnému zero waste. Jsou parfémovaná přírodními oleji nebo zcela bez parfemace.

Designová mýdla

Takové krásné mýdlo je škoda hned vypotřebovat. Nejdřív jím můžete provonět oblečení ve skříni nebo s ním ozdobit poličku u vany. A hodí se také jako dárek. Vybrala jsem si dle mého názoru to nejvoňavější – červené jojoba a frangipani. A pak to nejluxusnější – jojoba a bambus, které je dle mého názoru unisex, i když primárně má být určeno mužům. Zatím nám obě mýdla zkrášlují koupelnu.

Ručně šlehané balzámy

K luxusními mýdla jedině nové vydání Luxury

Používám je na celé tělo včetně obličeje a rtů, proto jsou skvělé i na cesty. Stačí jeden kelímek a máte vystaráno. A pozor, nesmím zapomenout zmínit, že nejlépe fungují ve spojení s vodou nebo květinou vodou. Urea v balzámu se tak lépe rozpustí. Jen doma pořád slyším, že balzámy voní jako nějaká léčivá mastička z lékárny, což prý není u kosmetiky žádoucí. Já s tím ale nesouhlasím, přírodní složky a bylinky mi odjakživa pomáhají na moji citlivou až atopickou kůži. A že mají specifickou vůni? Mně se líbí víc než ta překombinovaná chemická aromata. Nejradši mám tento:

Vydrží celé měsíce

Ano, jak už bylo naznačeno, ani po 3 měsících denního používání se mýdla nevypotřebují, mají opravdu obrovskou výdrž. Myjeme si s ním doma ruce 2 už od začátku března. Takže žádný oblíbený článek “spotřebováno” s nimi udělat nejde, tedy ne za měsíc, za rok asi ano, uvidíme.

Každopádně se mýdla vedle nejrůznějších kávových (1 úžasné měli v obchůdku U Kormorána, který je už bohužel zavřený.) zařazují mezi moje nejoblíbenější. A které bych vybrala jako TOP? Solný kámen s levandulí a biosmetanou.

Jak to máte s tuhými mýdly vy? Není skvělé, že jsou často less waste a šetrná k naší pokožce?

Over the past few weeks, I have had an opportunity to test natural bar soaps as well as hand-made balms by Savon de Lisoleil. I firstly met this brand at the end of 2017. It was at Christmas Prague Fashion Market. And even I was interested mainly in fashion, these soaps were my favourite .

Sea salt soaps – Salt stone

Normally I buy 2 separate things – bar soaps and salt packs from the Dead Sea. Now I can have both at the same time in a smaller, practical package that lasts for approximately half a year. The washing soap and the gentle full body scrub are great. They can also be applied on the face without any problems. In addition, thanks to the salt elements, it removes dirt well. The packaging has a nice design and is eco-friendly. They just started to open up. So I would say that they are not as practical as others from this brand. But they will decorate every bathroom again.

For the first time, I chose the basic Salt Stone without admixture and Salt Stone with lavender and cream. Lavender soap smells beautifully in the wardrobe or bathroom, and the cream in it gives it a pleasant subtlety; But it is individual, I have very sensitive skin and I love lavender. I tried it a few times and now has a place in my closet. When I order another one – this time a salt stone with a sparkling wine, I move it slowly to the bathroom. I look forward to soap with sparkling wine, so this photo. Champagne has taken place. 🙂

Classic soaps

You can choose from a paper wrapper or just a small tape that doesn’t take up space and also pushes soaps to my dream zero waste. They are perfumed with natural oils or without perfume.

Design Soaps

Such a beautiful soap is a shame to use now. First you can smell the clothes in the closet or decorate the shelf with it. And also a gift. I chose the most fragrant – red jojoba and frangipani. And then the most luxurious – jojoba and bamboo, which in my opinion is unisex, although primarily intended for men. So far, both soaps make our bathroom more beautiful.

Dámské luxusní mýdlo

Handmade balms

I use them for the whole body, so they are great for traveling. Just one cup and you have it. Just at home I still hear that balms smell like some healing ointment from the pharmacy, which is not desirable for cosmetics. But I disagree with it, natural ingredients and herbs have always helped me on my sensitive to atopic skin. And that they have a specific smell? I like it more than the combined chemical aromas.

It lasts for months

Yes, as already indicated, even after 3 months of daily use, soaps are not consumed, they have a tremendous endurance. We’ve been washing our hands with him since the beginning of March. So no favorite article is „consumed“ with them, not a month, probably a year, we’ll see.

Anyway, these soaps belong to ma favourites together with coffee ones. (I had on efor example from eshop U Kormorana, which had to be closed). And which one would I choose as the TOP product? Definitely salt stone with lavender and bio cream.

How do you like bar soaps? Isn’t it great that they are often less waste and good to our skin?