Slou days 2018: udržitelná móda a jóga/sustainable fashion and yoga

Mezi 15. a 17. červnem proběhnou v pražské Kotvě Slou days 2018. Tenhle svátek všech vyznavačů udržitelné módy navazuje na tradici sustainable Fashion Day. Prodlouží se ale na celý víkend. Součástí bude i netradiční módní přehlídka 2. šance Kateřiny Černé a její značky K. BANA. V čem taková druhá šance oblečení spočívá?

4V0A2141-min

“Z neprodaného oblečení vznikají nové modely, originální a neopakovatelné, většinou v jednom jediném kusu. Využívám proces upcyklace, kdy pracuji s kusem oblečení jako celkem, měním jeho vzhled anebo jej kombinuji s jinými. Zkrátka vdechuji původnímu oblečení nový život”, vysvětluje Kateřina.

Jde vlastně o 2. šanci na druhou. Kromě znovuvyužití materiálů k tvorbě nového oblečení dostanou díky Slou days 2018 příležitost i pacienti nemocnice v Bohnicích. Konkrétně ti, kteří už mají léčbu téměř za sebou a připravují se na  návrat do reality. Projekt se sociálním přesahem navíc podpořila i nadace herečky a jogínky Petry Špindlerové a její herecké kolegyně Milenou Steinmasslovou, Markétou Plánkovou, Alenou Štréblovou.

4V0A2169 copy-min

Pomoci můžete i vy jakožto kupující. Každý prodaný kousek jim totiž zaplatí hodinu Kundalini jógy. Právě tento druh jógy totiž podporuje vitalitu, sílu a odvahu.

Pokud se nerozhodnete pro koupi hned na přehlídce, která se koná 15. 6. ve 20 hodin, nevadí. Upcyklovaná tvorba bude dále dostupná v multifunkčním prostoru K.BANA u I. P. Pavlova.

Líbí se vám kolekce a její sociální přesah?

VAmotto

Slou Days 2018 will take place between 15th and 17th June in Prague. This holiday of all slow fashion lovers follows the tradition of sustainable Fashion Day. However it is extended for the entire weekend. You can also attend unusual fashion show of the 2nd Chance of Kateřina Černá and her brand K. BANA. Any ideas, what is the second chance of clothing?

We will create new models from unsold clothing, original and unrepeatable, mostly in one single piece. I use the upcycling process when I work with a piece of clothing as a whole, change its appearance, or combine it with others. Briefly, I breathe new life into original clothes,“ says the designer.

4V0A1918-min

This is actually the second chance. In spite of the re-use of materials to create new clothes, thanks to Slou Days 2018, patients in Bohnice will also be given the second opportunity. It is for those who have already been treated almost behind and are preparing to return to reality. The project with social overlap has also been supported by the foundations of actress and yogi Petra Spindlerová and her actor colleagues Milena Steinmasslová, Markéta Plánková and Alena Štréblová.

You can also help as a buyer. Every piece sold there will pay them an hour of Kundalini yoga. It is this type of yoga that promotes vitality, strength and courage.

If you do not decide to buy anything at the show that takes place on June 15 at 8 pm, it does not matter. The up-and-coming production will be available in the multifunctional space of K.BANA close to I. Pavlova in Prague.

Do you like the collection and its CSR concept?

4V0A1891b-min

Foto: Šárka Martinů